Proizvodni pogon

U našem proizvodnom pogonu bavimo se proizvodnjom čeličnih konstrukcija, svim vrstama mašinske obrade metala, kao i zavarivanja i antikorozione zaštitite. Kapacitet izrade masinskih elemenata do 5t

Mašinska obrada metala:

  • Sečenje i savijanje limova,
  • Sečenje i savijanje cevi,
  • Gasno sečenje do d=50 mm,
  • Obrada na strugu, brusilici, bušilici,
  • Probijanje, glodanje,
  • Itd.

Pogon ručne obrade

  • Aparati za zavarivanje postupkom REL, TIG, MIG/MAG.
  • Gasno zavarivanje

Pogon antikorozione zaštite

  • farbanje