Konsalting

Ukoliko želite da distribuirate svoj proizvod na tržištu Evropske Unije on mora biti usaglašen sa propisima zemalja u kojima želite da distribuirate određeni proizvod.

Adriacore pruža kompletne konsultantske usluge prema tehničkoj dokumentaciji u skladu sa srpskim pravnim zahtevima u oblasti sertifikacije proizvoda i sistema:

  • Oprema pod pritiskom,
  • Bezbednost mašina,
  • Elektromagnetna kompatibilnost,
  • Direktiva o niskom naponu,
  • ATEX,
  • Građevinski proizvodi,
  • Radioaktivni materijal.

Sa našim poslovnim partnerima i organima struke možemo dogovoriti da pribavimo svu potrebnu pravnu dokumentaciju za uvoz, izvoz i upotrebu proizvoda na lokalnom i međunarodnom tržištu.