Hidrogeološki radovi

Naša stručna, iskusna i uigrana ekipa ima kapacitete da realizuje projekte svih obima u oblasti hidrogeoloških radova. Pružamo sledeće usluge:

 • bušenje bunara,
 • izrada ekploatacionih bunara,
 • izvođenje pijezometarskih bušotina,
 • geomehaničko i istražno bušenje,
 • bušenje i ugradnja geosondi.

U okviru ponude bavimo se projektovanjem i izradom Elaborata, izradom studija za potrebe vodosnabdevanja.

Kapaciteti:

 • Wirth ECO 1 mašina za bušenje,
 • Bušimo do 400 metara,
 • Kompresor Atlas Copco XRHS 536
  • Radni pritisak od 20 bara za bušenje u teškim uslovima,
 • Ovlašćeni projektanti I izvođači.

Pružamo kompletne projekte po sistemu ključ u ruke, od dizajna do ispitivanja i puštanja u rad.