Međunarodna trgovina, razvoj i usluge

Izvoz i uvoz

Adriacore je kompanije dobro povezana sa svojim partnerima u zemlji i inostranstvu, imamo uspostavljene trgovinske kanale kojim smo u mogućnosti da ponudimo proizvode na inostranim tržištima, takođe naša prednost je u tome što smo u mogućnosti da prepoznamo mogućnosti ponuđenih proizvoda na inostranim tržištima kao i damo smernice za korekcije kojim bi se omogućila bolja šansa za uspehom. Naša kompanija trguje proizvodima u oblasti:
  • Poljoprivrede i hrane
  • Rude i metala
  • Industrijskih proizvoda i sirovina

Savetodavne usluge

Logistika - Kompletna logistika, od mesta isporuke do krajnjeg kupca. Obezbeđujemo svu potrebnu dokumentaciju u skladu sa lokalnim i internacionalnim zakonodavstvom.

Istraživanje tržišta - Usluge istraživanja tržišta, koncipirane u zavisnosti od specifičnih potreba naših klijenata sa smernicama kako bi se postigla veća mogćnost uspeha na inostranim tržištima.

Konsultanske usluge - Konsultanske usluge tokom konstruisanja proizvoda u skladu sa zahtevima Evropskih regulative za dobijanje CE znaka. Konsultanske usluge tokom pripreme dokumnetacije i konstruisanja proizvoda prema zahtevima zakonodavstva za Američko tržište, prema ASME kodu ili FCC za elektro proizvode. Specifični zahtevi za dobijanje sertifikata za izvoz proizvoda u zemlje severne afrike i Irana.

Edukacija o tržištima - Ciljevi i korist, bolja edukacija menadžmenta, unapređenje izvoza i profitabilnosti, jačanje konkurentnosti ,uspešnije međunardno pozicioniranje, mogućnost proširenja izvoza sa novim proizvodima, struktura predavanja, osnovne informacije o zemlji (politička i ekonomska situacija, veličina tržišta, spoljnotrgovinska razmena, izveštaj Svetskog ekonomskog foruma), potencijalni sektori za izvoz, rizici i potencijali za poslovanje, konkurencija, ugovorna regulativa (međudržavni sporazumi), carinski i drugi propisi, ocena lakoće za poslovanje.

Ovako koncipiranu strukturu edukacije nije moguće dobiti u privrednim komorama, poslovnim asocijacijama, državnim agencijama, nadležnim ministarstvima ili ambasadama. Zbog toga su ova predavanja veoma korisna, jer čak i u velikim preduzećima i sistemima, nema dovoljno znanja iz oblasti savremene međunarodne trgovine. Strategija razvoja svakog preduzeća mora da počiva na znanju i kvalitetnim informacijama. Najvažniji smisao i komercijalni efekat ove usluge jeste u dobijanju informacija koje su neophodne u procesu planiranja izvoza i nastup na jedno inostrano tržšte.

Marketing - Organizovanje različitih marketinških kampanja, organizovanje prezentacije, organizacija učešća na specijalizovanim sajmovima, promovisanje usluge i proizvoda.

Razvoj i uvođenje kompanija na međunarodna tržišta

  • Vođenje kompanije i poslovnih procesa
  • Uspostavljanje kompanije na inostranom tržištu
  • Povezivanje i posredovanje - Pronalaženje partnera u jednom broju zemalja: Alžir, Tunis, Maroko, Iran, Indija, Republika Koreja, Šri Lanka...
  • Pronalaženje odgovarajućih kadrova