Građevinarstvo i inženjering

Od osnivanja, Privredno društvo Adriacore je svoje poslovanje razvilo u više različitih oblasti, u sektoru građevinarstva i industrijskog inženjeringa usluge koje pružamo u realizaciji projekata su:

 • Izrada i isporuka odgovarajuće opreme i rezervnih delova u saradnji sa domaćim isporučiocima ili renomiranih svetskih proizvođača
 • Projektovanje, konstruisanje i održavanje postrojenja i opreme
 • Izrada elektro i automatskih sistema
 • Izrada mašinskog i građevinskog dela na projektima

Oblasti u kojima poslujemo

Rudarstvo, metali i sirovine

Naša kompanija se bavi projektovanjem, izradom i rekonstrukcijom svih vrsta prenosnih sistema, kopača, odlagača u oblasti rudarstva. Takođe isporučujemo ili izrađujemo opremu za analitiku, kao i postrojenja za potrebe uzorkovanje materijala i sirovina. U dogovoru sa našim timom možemo vam ponuditi najkvalitetnije i najrentabilnije rešenje za sve vaše potrebe. Izvršavamo radove na prepravkama i modernizaciji vaših postojećih postrojenja radi bolje rentabilnosti, uštete energije, kao i optimizaciji i pouzdanosti rada samog postrojenja.
 • Isporuka rezervnih delova i održavanje mehaničkog postrojenja za uzorkovanje uglja sa online analizatorom, kapaciteta 7 t/h na lignit
 • Održavanje i podešavanje tračnih vaga kapaciteta 2500 t/h za ugalj
 • Održavanje postrojenja poluautomatskog sistema za uzorkovanje na utovarnom mestu
 • Izrada delova za glodar za ugalj
 • Rekonstukcija kopača za ugalj kapaciteta 2000 t/h, kolica za nošenje kablova u dužini od 40m

Nafta i gas

Naša kompanija zajedno sa našim partnerima izvrašava najzahtevnije zadatke u oblasti transporta nafte i gasa. Projektovnje i izrada različitih cevnih sistema, uređaji za precizno merenje protoka, gasni regulatori su samo neki od mnogih stvari u kojima vam možemo pružiti podršku u cilju boljeg iskorišćenja postrojenja kao i veće produktivnosti u radu postrojenja.

Zaštita životne sredine

Adriacore je u mogućnosti da ponudi kompletna rešenja kada su u pitanju potrebe analiza dimnih gasova tretiranjem određenih sirovina u proizvodnji, kako bi se omogućio veći ekološki rad i uticaj na životnu sredinu.
Projektiovanje, isporuka opreme, izrada i rekonstrukcija postrojenja kako bi ispunili zahtev lokalnog i internacionalnog zakonodavstva za potrebe životne sredine, postrojenja gde se tretira ugalj, nafta, radi smanjena ispuštanja sumpor dioksida i natrijum dioksida, kao i postrojenja za otpepeljivanje ili odsumporavanje radi boljeg upravljanja materijalom koji se dobija nakon sagorevanja.

Voda

Izrađujemo projekte i izvodimo radove na postrojenjima za preradu vode, od cevnih sistema za transport vode, hemijsku pripremu vode do postrojenja za preradu otpadnih voda. Naš tim je spreman da odgovori svakom vašem zahtevu u vidu konsultantskih, projektantskih ili izvođačkih radova.

Energija

Zajedno sa našim partnerima u zemlji i inostranstvu u mogućnosti smo da ponudimo različite vrste porizvoda u zavinosti od potrebe kupaca opreme u oblasti toplotne i električne energije:
 • Opremu u oblasti automatike i energetike
 • Izrada svih vrste ormara za upravljanje kao i napojnih ormara
 • Programiranje i korekcije šema u PLC-u
 • Isporuka i ugradnja svih tipova mernih uređaja
 • Senzorika
 • Polaganje kablova i slično